ИЗЈАВА О ПРИВАТНОСТИ

Портал Система обједињене наплате односно платформа - апликација за електронску доставу и плаћање рачуна - e.Sanduče (у даљем тексту: e.Sanduče) поштује Вашу приватност и посвећен је заштити података о личности које на доставите. Желели бисмо да Вас упознамо са следећим принципима на којима је уређена наша политика приватности.

Политика заштите података о личности

ЕSanduče поштује вашу приватност и посвећен је заштити података о личности које нам доставите. Желели бисмо да Вас упознамо са следећим принципима којима је уређена наша политика приватности.

Загарантована је заштита података о личности. Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности врше се у складу са Законом о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 87/2018). Подаци о личности се неће користити изван сврхе за коју су прикупљени, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом. Предузете су све потребне мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе. Прихватањем ове изјаве о приватности дајете сагласност у складу са Законом о заштити података о личности да се Ваши подаци користе.

Прикупљене информације не дају се на увид, нити се размењују, с другим организацијама које су изван система припреме и уређивања e.Sanduče-та, осим у случајевима предвиђеним законом. Подаци се неће користити у сврхе које нису у складу са законом.

Лице има право да пристанак на обраду података о личности опозове у складу са Законом о заштити података о личности , чиме може изгубити могућност коришћења e.Sanduče-та.

Подаци које прикупљамо

Прикупљамо личне податке као што су име, ЈМБГ, адреса, телефонски број или имејл адреса само када нам се добровољно доставе понуђеним обрасцима или другим начином комуникације, искључиво у сврхе удовољења захтева захтевима Kорисника, како бисмо могли пружити услугу коју је Kорисник затражио.

Такође прикупљамо податке о имену домена са ког је приступљено e.Sanduče-tu, као и датум и време приступа истом.

Остало

Свако коришћење e.Sanduče-та подложно је условима и правилима описаним на овој страници.

Садржај изјаве о приватности e.Sanduče-та можемо променити у било које време без претходне најаве и сагласности Kорисника. Свака промена изјаве о приватности Портала биће објављена на овој страници.

У случају плаћања рачуна ЈКП ИТ путем e.Sanduče-та картицама које су издате ван територије Републике Србије (ИНО КАРТИЦАМА), корисници су сагласни да плате накнаду за коришћење e.Sanduče-та у износу од 500,00 динара.

ЕSanduče настоји да објављени садржај у највећој могућој мери даје потпуну и тачну информацију. Без обзира на нашу пуну посвећеност припреми садржаја, ми нисмо одговорни за било какву директну или индиректну штету или непријатности Корисника, која је настала као последица употребе било непотпуне или нетачне информације на овом порталу.

Нисмо одговорни за директну или индиректну штету или непријатности које могу настати због техничких проблема или недоступности e.Sanduče-та.

Администратор неће бити одговоран за било какву директну, индиректну, последичну или другу штету насталу коришћењем Портала.

Информације на e.Sanduče-ту могу да садрже техничке или типографске грешке.

Сигурност и праћење података

ЕSanduče задржава право да сакупља следеће информације о својим корисницима:

- Име домена са ког је приступљено e.Sanduče-ту

- Датум и време приступа e.Sanduče-ту

У циљу сигурности e.Sanduče-та, на мрежи се прати сав саобраћај како би се идентификовали неовлашћени покушаји постављања или промене садржаја, као и сваки други покушај који може да проузрокује штету на Порталу или рачунарском систему.

Задржавамо право да искључимо одређене Кориснике са сервиса уколико злоупотребљавају e.Sanduče. Информације за навигацију се могу користи од стране лица, која су овлашћена за спровођење закона и на основу захтева правног поступка,за добијање податка у истражном поступку. Сви који користе e.Sanduče као и рачунарски систем који подржава e.Sanduče, изричито пристају на овакво надгледање, а уколико оно покаже злоупотребу или криминалне радње, може се искористити за пријаву надлежним органима. У интересу свих корисника e.Sanduče-та, сарађиваћемо са инспекторима и органима надлежним за сузбијање криминалних активности и повреде система и мрежа.

Ниједан пренос информација преко Интернета не може се сматрати потпуно сигурним. Иако тежимо томе да обезбедимо највећу могућу заштиту, не можемо гарантовати сигурност размене података између Вас и e.Sanduče-та.